Trappor

Trappor – Vi har kunskapen och erfarenheten

Behöver du komma upp en våning måste du ha en trappa.

Ska du anlägga en trädgård och det är stora nivåskillnader kan man lösa det med trappor.

En trappa i ett flervåningshus utgör ibland enda utrymningsvägen och måste då dimensioneras rätt enligt Boverkets byggregler. Det finns många regler till en trappa och dess utformning ger olika behov av bärighet. En gångvänlig trappa har en höjd på 2,60 till 2,90. Blir trappan högre bör det ges utrymme till ett mellanplan för att dela upp trappan. Vi hjälper dig gärna med tips och råd.

Trappor i betong eller stål, trapphus eller yttertrappor till nyproduktion eller byte av befintliga, oavsett så har vi kunskapen och erfarenhet från många olika lösningar.

För att vi ska kunna råda dig bäst och ge ett så korrekt förslag som möjligt, hör av dig till oss på telefon eller via kontaktformuläret.