Betongstommar

Betongstomme – Goda egenskaper och stor flexibilitet

Vi vill framhäva byggnader med betongstommar och vill betona deras goda egenskaper och stora flexibilitet för hållbara smarta byggen. Vi har åtagit oss större byggnadsprojekt över hela landet och vågar kalla oss experter.

En byggnads första intryck får vi utav fasaden och bidrar till husets personlighet. Betong är vackert att jobba med, i harmoni eller i kontrast emot miljön runt omkring. Det finns många variationsmöjligheter när man väljer betongstommar, allt ifrån frilagd, elegant, puts eller grafiska mönster och formen är inte heller begränsad.

Men utseendet är inte allt och det gäller även med fördel för betongstommar. Det har en lång livslängd på grund av stor kunskap inom materialteknik. Vill man satsa på både en långsiktig totalekonomi och samtidigt tänka på den kortsiktiga byggkostnaden är betongstommar det bästa alternativet. Det är miljövänligt på grund av att det endast består av naturmaterial och går till 100% att återanvända.

En byggnad med betongstomme är risken för byggfukt väldigt liten då det har en hög akalitet som bidrar till att mögel inte trivs och att vi använder organiska material i liten omfattning. Betongstommen gör också att byggnaden blir energieffektiv på grund av lufttätheten och värmeisoleringen i ytterväggarna och betongens förmåga att lagra värme.

Fördelarna med betongstommar är många och inte minst dess goda ljudisoleringsförmåga som ger bostäder och lokaler med hög ljudklass en bättre miljö som vi i dagens samhälle ofta uppskattar.  Betongstommar ökar även säkerheten vid brand och inbrott. Det skyddar människoliv, egendom och miljö eftersom betong inte brinner och betongstomme är väldigt svår att forcera vilket ger enorm trygghet och sänkta försäkringspremier. 

Vi arbetar självklart efter alla regler och bestämmelser vid byggen men vi har även våra egna säkerhetsrutiner för att säkerhetsställa säkra arbetsplatser. Vi har alltid en arbetsmiljöansvarig på plats som sköter kommunikationen till våra medarbetare samt ledningsgruppen och utbildningar sker kontinuerligt.

Vi har varit aktiva i över 20 år och våra medarbetare har stor kompetens och erfarenhet för att alltid göra sitt bästa. Kontakta oss vid frågor och funderingar så hjälper vi dig!